FRÆÐSLUEFNI OG FUNDARGERÐIR

Fundagerð aðalfundur FÍÆT  haldinn á Teams 12. nóvember 2020

Bragi Bjarnason, formaður FÍÆT býður alla velkomna á aðalfundinn og setur fund kl.13:05.

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

 

Bragi Bjarnason, formaður leggur til að hann stýri sjálfur fundi og að Bylgja Borgþórsdóttir verði fundarritari aðalfundar. Samþykkt samhljóða.

 1. Skýrsla stjórnar 2019-2020

Bragi Bjarnason kynnir skýrslu stjórnar. (Fylgiskjal 1)

 1. Ársreikningar FÍÆT

Ragnar Sigurðsson fer yfir ársreikninga félagsins. Fram kom að tekjur félagsins árið 2019 hefðu verið 2.467.806 kr. Gjöld voru á móti 2.661.251 kr. Staða félagsins er mjög góð en 4.640.977 kr. eru til á reikningum félagsins.

 1. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikninga

Umræður um skýrslu stjórnar. Soffía Pálsdóttir spyr um það hvernig staðan er á stefnu ráðuneytisins í æskulýðsmálum. Rut og Bylgja sátu fund í vetur um stefnuna en sú vinna er komin mjög stutt á veg.

 

 1. Skýrsla stjórnar og ársreikningar lögð fram til samþykktar.

Samþykkt samhljóða.

 1. Lagabreytingar.

Engar lagabreytingar lagðar fram.

 1. Kosning stjórnar
 1. Stjórnarkjör. Kjósa þarf um tvö sæti í stjórn til tveggja ára. Bragi Bjarnason, Gísli Rúnar Gylfason og Bylgja Borgþórsdóttir eru að klára sitt seinna ár.

Gísli Rúnar Jónsson býður sig fram til formanns og Amanda K. Ólafsdóttir og Kjartan Páll Þórarinsson bjóða sig fram til tveggja ára stjórnarsetu. Öll kosin samhljóða.

Í stjórn sitja því: Gísli Rúnar formaður, Amanda, Kjartan Páll, Ragnar og Rut.

 1. Varastjórn. Kosið um tvo í varastjórn til eins árs. Hafþór Barði Birgisson og Bylgja Borgþórsdóttir voru kosin samhljóða.
 1. Skoðunarmenn. Lagt til að Haukur Geirmundsson og Jón Júlíusson verði skoðunarmenn reikninga. Samþykkt samhljóða.
 2. Kosið í fagnefndir. Fulltrúar úr félaginu í hverja nefnd, formaður í hverja nefnd kemur úr stjórn félagsins. Ellert Örn Erlingsson, Jón Júlíusson, Kári Jónsson og Steinþór Einarsson voru kosnir í íþróttanefnd. Í frítímanefnd voru kosin Esther Ösp Valdimarsdóttir, Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson og Herdís Ingólfsdóttir Waage. Í fræðslu og upplýsinganefnd fékkst ekki framboð og ný stjórn FÍÆT tekur málið upp á sínum fyrsta fundi.

Samþykkt samhljóða.

 1. Ákvörðun um árgjald félagsins

Gjaldkeri leggur til óbreytt árgjald 25.000 kr. Samþykkt samhljóða.

 1. Önnur mál    
 1. a)Reglulegir fjarfundir innan félagsins

Gísli Rúnar ræðir mikilvægi þess að umræðu á milli félagsmanna sé haldið á lofti á milli „formlegra“ funda. Teams nýtist frábærlega til þess að hægt sé að halda tengslum. Almennt tekið undir og fólk sammála um að hugmyndin sé góð.

Stjórnin skoðar málið áfram og kemur boltanum af stað.

 1. b)Erindi umboðsmanns barna um aldurstakmörk í ungmennaráð

Skilaboð Sambands íslenskra sveitarfélaga eru þau að ungmennaráð  haldi sínu striki og muni að þetta eru ekki reglur heldur tilmæli. Ungmennaráð og starfsfólk hafa nefnt það að það sé furðulegt verklag að hafa ekki samband við þau til að ræða þetta mál.

FÍÆT félagar sammála um að þessi ákvörðun eigi best heima hjá ungmennunum sjálfum og það beri að varast að grípa þetta á lofti og breyta erindisbréfum án umhugsunar.

 1. c)Stytting vinnuvikunnar

Almennar umræður um styttingu vinnuvikunnar. Áhyggjur af því hvernig tímasetning styttingar kemur niður á fjárhagsáætlununum þar sem stytting vinnutíma vaktavinnufólks er erfið án aukins kostnaðar eða skerðingu þjónustu.

 1. d)Covid-lokanir

Rætt um það hvernig hægt er að leysa kröfur um frístundastarf en samt sem áður halda úti einhverju starfi í þessum mikilvæga málaflokki.

Ákveðið að stjórn taki að sér að senda erindi vegna málsins.

 1. e)Fjárhagsáætlanir og niðurskurðarkröfur

Umræður.

Fundi slitið kl. 15:00

Fundagerð ritaði Bylgja Borgþórsdóttir

 

Fylgiskjal 1

Skýrsla stjórnar FÍÆT starfsárið 2018 – 2019

Starfsár þessarar stjórnar sem nú er að klárast hefur verið mjög gott og fastir viðburðir haldið sér en ekki ráðist í mörg ný verkefni.

Ný stjórn var kosin á síðasta aðalfundi þar sem Bragi Bjarnason var endurkjörinn formaður félagsins til tveggja ára. Gísli Rúnar Gylfason og Bylgja Borgþórsdóttir voru kosin í stjórn til tveggja ára og Rut Sigurðardóttir og Ólafur Örn Oddson voru kosin í varastjórn til eins árs. Haukur Geirmundsson og Jón Júlíusson voru síðan sjálfkjörnir skoðunarmenn reikninga enda treysta allir þeim félögum best fyrir því verki. 

Ný stjórn FÍÆT skipuðu því: Bragi Bjarnason, Gísli Rúnar Gylfason, Ragnar Sigurðsson, Bylgja Borgþórsdóttir og Stefán Arinbjarnarson.

Kosið var í íþróttanefnd, Fræðslu- og upplýsinganefnd og frítímanefnd félagsins. Jón Júlíusson og Kári Jónsson voru kosnir í íþróttanefnd og þau Heiðrún Janusardóttir og Hafþór Barði Birgisson í frítímanefnd. Margrét Sigurðardóttir og Bjarki Ármanna Oddsson voru síðan kosinn í fræðslu- og upplýsinganefndina sem hefur m.a. skipulagt fræðsluferðina sem var til Finnlands í síðustu viku.

Starfssemi annarra nefnda var ekki mikil á árinu og ágætt að aðalfundurinn ræði aðeins síðar í dag um verksvið og ábyrgð nefndanna svo nefndarmenn hafi skýrt umboð til frumkvæðis fyrir félagið.

Ný stjórn fundaði eftir sumarfrí til að leggja drög að næsta starfsári. Verkaskiptingin var þannig að Ragnar sá um fjármálastjórnina og hélt því gjaldkeraembættinu og Bylgja ritarastöðunni. Gísli Rúnar Gylfason tók að sér nýtt embætti varaformanns og Stefán meðstjórnandann. Gísli Rúnar var einnig endurkjörin af stjórn til að sjá um heimasíðu félagsins ásamt því að halda utan um félagatalið og tölvupóstlistann sem er ein af okkar mikilvægustu samskiptaleiðum.

Stjórnin setti upp framkvæmdaáætlun til að gera starfsárið markvissara og var það meðvituð ákvörðun stjórnar að taka ekki inn ný verkefni um veturinn þar sem ekki var séð að stjórnin gæti sett mikin aukatíma í þau.

Það var því ákveðið að leggja áherslu á eftirfarandi verkefni:

-         Vinna áfram að samstarfsverkefninu Europe Goes Local þar sem Bragi Bjarnason og Soffía Pálsdóttir eru fulltrúar félagsins

-         Styðja fagnefndirnar og finna þeim skýran starfsgrundvöll

-         Haustfundur félagsins 2018

-         Aðalfundur 2019

Síðar um haustið hætti Stefán Arinbjarnasson störfum hjá Sveitarfélaginu Vogum og var þá áveðið að boða fulltrúa úr varastjórn á stjórnarfund til að þeir væru inn í verkefnum félagsins.

Stefnumótunarskjal félagsins var endurskoðað og gefið út rafrænt til félagsmanna á árinu með nýjum upplýsingum um stjórn félagsins. 

FÍÆT hélt áfram í samstarfsverkefni með Háskóla Íslands, Eramus+ og ungmennaráði Íslands en verkefnið heitir „Europe Goes Local“ en það er Evrópuverkefni um ungmennastarf á sveitarstjórnarstigi og hélt Bragi Bjarnason áfram sem fulltrúi félagsins í þessum starfshópi en í honum er líka Soffía Pálsdóttir sem fulltrúi Reykjavíkurborgar. Ráðgert er að verkefninu ljúki árið 2019 en íslensku fulltrúarnir hafa fundað með mennta- og menningnarmálaráðuneytinu og kynnt verkefnið sem hefur vakið verðskuldaða athygli innan ráðuneytisins og munu tveir fulltrúar frá þeim koma með hópnum á síðustu ráðstefnu verkefnisins í Brussel nú í júní.

Það má því búast við að þessi leiðarvísir um starf með ungmennum (eða viðmið), sem verður afrakstur verkefnisins og kemur út síðar á þessu ári verði þýddur á íslensku og kynntur fyrir hagsmunaaðilum í samstarfi við ráðuneytið.

Haustfundurinn þetta starfsárið var var haldinn í Hafnarborg í Hafnarfirði fimmtudaginn 15.nóvember þar sem félagi vor Geir Bjarnason tók á móti hópnum og þökkum við honum kærlega fyrir.

Nokkur áhugaverð erindi voru á fundinum og kynnti Óskar Þór Ármannason, frá mennta og menningarmálaráðuneytinu vinnu starfshóps um aðgerðir gegn kynferðislegu áreiti og ofbeldishegðun í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Matti Ósvald ræddi við félagsmenn um daglegt starf stjórnandans, álag í starfi og helstu streituvalda sem og hvernig við getum bætt okkur og í raun aukið framlegð okkar sem starfsmanna.

Helgi Már Hrafnkelsson frá Advania kynnti forritið Völu og Guðmundur Árnason frá Greiðslumiðlun fór yfir tölfræðimöguleika í skráningarforritinu Nóra.

Soffía Pálsdóttir leiddi síðan umræðu um nýju persónuverndarlögin og áhrif þeirra á frístundastarfið en Reykjavíkurborg hefur unnið vel að málinu sem gæti nýst öðrum sveitarfélögum. Virkilega góður fundur og var mæting félagsmanna góð. 

FÍÆT var í áframhaldandi samstarfi við Félag fagfólks í frítímaþjónustu (FFF) og Háskóla Íslands um viðurkenningur fyrir besta/áhugaverðasta lokaverkefni BA í tómstundafræðum. Fulltrúi FÍÆT í valnefnd árið 2018 var Heiðrún Janusardóttir.

Nokkrir nýir félagsmenn hafa bæst við hópinn á sl. ári og eru þau öll boðin velkomin í hópinn en félagar eru nú 53 talsins.

Stjórnin vill annars þakka ykkur öllum fyrir samstarfið á árinu. Þetta er góður félagsskapur sem auðvelt er að leita til með fyrirspurnir og ráðleggingar og er það ómetanlegt í störfum okkar.

                                                         Stjórn FÍÆT 2018 - 2019